Avís legal

CONDICIONS GENERALS

Aquestes són les condicions generals que regulen l’ús del lloc web d’Internet www.taxidermiaborges.com (en endavant, lloc web o www.taxidermiaborges.com) que Taxidèrmia Borges posa a la seva disposició com a usuari. La utilització d’aquest Lloc Web suposa la plena acceptació per part de l’Usuari de les Condicions generals d’ús vigents en el moment en què l’Usuari accedeixi al mateix.
TAXIDÈRMIA BORGES es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o
particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en
qualsevol moment. L’accés, navegació i ús de la pàgina web www.taxidermiaborges.com és responsabilitat del Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita eximint TAXIDÈRMIA BORGES, per tant, de qualsevol ús il·legítim que pugui dur a terme l’usuari de la present pàgina Web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts del Lloc Web www.taxidermiaborges.com (incloent entre altres, bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de TAXIDÈRMIA BORGES o aquesta ha obtingut les preceptives autoritzacions per utilitzar i inclusió en la pàgina web. Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Lloc Web són propietat de TAXIDÈRMIA BORGES o està legitimada per al seu ús, per la qual cosa està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de TAXIDÈRMIA BORGES.

TAXIDÈRMIA BORGES autoritza als Usuaris del lloc web a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del lloc web únicament i exclusivament per a ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i/o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació o alteració. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés del titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que puguin estar inclosos en els continguts.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

A www.taxidermiaborges.com l’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per la visita d’aquests llocs de destinació i per això no es responsabilitza del resultat obtingut a través dels mateixos. Els hiperenllaços continguts a www.taxidermiaborges.com poden dirigir a pàgines web de
tercers, de manera que TAXIDÈRMIA BORGES no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquestes pàgines i, que en cap cas impliquen cap relació entre TAXIDÈRMIA BORGES i les persones o entitats titulars d’aquests continguts.

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

TAXIDÈRMIA BORGES es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment el accés.

Tant l’accés a aquest Lloc Web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui els fa. TAXIDÈRMIA BORGES no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es desprengui de l’esmentat accés o ús de la informació.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari
(Maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La legislació aplicable al contingut del lloc web de TAXIDÈRMIA BORGES serà l’espanyola i la jurisdicció a la qual se sotmet el titular d’aquesta pàgina per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués derivar de la seva relació amb l’Usuari és a la dels Jutjats i Tribunals competents de Lleida, Espanya.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

TAXIDÈRMIA BORGES està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de seves dades personals. Per això, Taxidèrmia Borges adopta les mesures exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del correu electrònic robert@taxidermiaborges.com o mitjançant escrit a TAXIDÈRMIA BORGES, C/ Sant Pere, 12 – 25400 les Borges Blanques (Lleida).

© www.taxidermiaborges.com, 2011

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *